Controlador DOS de teclat mitjançant RS232

RSKBD és un programa TSR de manera que al executar-lo en un ordinador antic (CL1) sota un sistema operatiu compatible DOS connectat amb un altre ordinador (OR1) mitjançant el port EIA/TIA RS-232C emprant un cable null-modem, permet simular les polsacions de teclat.

A l’ordinador OR1 s’executarà qualsevol programa de terminal i les posacions de teclat que es realitzen s’envien a CL1, i són captades pel programa resident RSKBD el qual les envia cap el buffer de teclat, de manera que a quasi els tots efectes (dels programes que depenen de la interrupció &h16) es com realitzar una polsació en un teclat real situat en CL1.

Açò permet un control remot de la estació CL1 mitjançant OR1, cosa d’utilitat en ordinadors antics els quals  poden tindre el seu propi protocol de teclat; o útil fins i tot el PC/AT que es pot controlar remotament. Certes BIOS de clònics d’XT, també funcionen en la versió publicada; altres BIOS incloent la del PC/XT original i 5150  necessiten de la versió avançada d’este programari, que inclou a banda altres millores, el possible l’ús d’altres ports a banda del COM2 o diversos protocols de transferència de dades.

Descarrega la versió publicada @v1.

Jose. Vaporatorius.