Unitat CRT (muLISP)

Unitat de gestió de recursos visuals de text en Lisp (no ANSI: int 10h).

Es publica la unitat CRT per a muLISP que inclou declaracions bàsiques de treball així com una col·leció bàsica de funcions relacionades amb la gestió visual en mode text.

Lisp CRT Unit (5 downloads)

Terminal 300

Programari shell per a sistemes basats en DOS. Carpeta amb els arxius mínims (sense el RE40) per iniciar una T300: un tipus d’intèrpret d’ordres sense que sense necessitat de memòria per recarregar-se, interactua i mostra el llistat d’arxius per pantalla mitjançant el botó dret del ratolí, i els executa amb el botó esquerre.

Continue reading “Terminal 300”

Unitat d’hiperllistes

Es tracta d’una unitat realitzada per al tractament d’alt rendiment d’alt volum de dades. S’inclou rutines per a la reserva, gestió i tractament de zones grans de memoria on emmagatzemar informació dades/programa a l’estil de LISP. A la distribució, publicada fa 15 anys a la web del projecte freepascal/lazarus s’inclou la part de lliure distribució d’ús civil d’este projecte sota llicència pròpia, on es restringeixen parts com: programació dirigida per les dades/data driven programming, compilador de llistes, punters TCP/UDP en llista, bots, etc  (consultar autor per a versions més completes).

Unitat d'hiperllistes (86 downloads)

Jose. Vaporatorius.

Continue reading “Unitat d’hiperllistes”