Experiments en programes SDR: GQRX, SDRUno, virtualitzacions…

Hi ha diversos programes genèrics preparats per operar dispositius SDR d’una forma intuïtiva i transparent per la qual cosa tot el procés de treball en la problemàtica respecte els controladors, les mostres i demodulació és transparent en quasi tota la seva totalitat, i sovint resulta senzill establir els paràmetres bàsics de tractament de senyal com la mida del filtre de pas de banda, ganància, etc.

Exemples d’estos programes són el GQRX o l’SDRUno, que permeten també la demodulació de senyals analògiques NFM, AM, WFM, bandes laterals i CW. Aquest escrit no és un manual d’ús dels programes sinó més bé una memòria recopilatòria d’experiments que vaig fent creuant el treball amb ells en altres programes per fer esmena a certs afegits eventualment necessaris i que encara que no estan implementats de forma nativa, però que es poden realitzar mitjançant canalitzacions de dades entre aplicacions o plataformes virtualitzades. Necessitarem doncs, coneixements avançats d’operació en aquest tipus de programes. Este article pot estar sotmés a constant revisió i/o ampliació.

Continue reading “Experiments en programes SDR: GQRX, SDRUno, virtualitzacions…”

Video: transmissió de dades en ordinadors antics.

Video: Mòdems telefònics: 1 – Ordinadors de 8 bits, RS232 i línies telefòniques.


    En este artícle publique l’enllaç al video realitzat per Jorge Castillo (a.k.a. Pastbytes) distribuït al web retrocomputacion.com en el que vaig participar com a col·laborador  mitjançant xerrades d’assessorament al IRC hispano, en el canal #retroinformatica.

    Està presentat en un format de documental sobri d’alt valor docent però accessible al públic, en el qual s’ha aconseguit un balanç entre el rigor acadèmic i científic, amb la capacitat d’arribar a qualsevol interessat utilitzant terminologia especialitzada en un format més relaxat.

 

   Nota : si preneu en el botó «llegir més» a continuació esteu acceptant les cookies i termes legals de youtube.com. Podeu visualitzar el video incrustat en este propi article o copiar l’enllaç a una pestanya nova del navegador:

https://www.youtube.com/watch?v=rjgL8c8YuMg

Continue reading “Video: transmissió de dades en ordinadors antics.”