Control d’un segon, tercer… ordenador amb un únic ratolí/teclat mitjançant VNC

La finalitat d’este text es compartir l’experiència de montar un substitut virtual d’un switch de teclat/ratolí utilitzant el protocol VNC en una estació de treball basada en Linux i formada (per simplificar) per dos ordinadors amb funcions específiques i amb un teclat i ratolí cadascún d’ells (o que estigueren controlats per l’esmenat switch).

Continue reading “Control d’un segon, tercer… ordenador amb un únic ratolí/teclat mitjançant VNC”