Pàgina Gopher

Pots accedir  a  part del continut  d’este web mitjançant el protocol gopher per qualsevol dels següents mètodes:

  • pots utilizar un proxy com floodgap (al ser gopher sobre  http cal que acceptes les cookies que provenen d’eixa pàgina).
  • pots utilitzar un programa extern com lynx o gopher  i accedir a gopher://jsanchez.ddns.net.
  • pots utilitzar un complement del teu navegador  que implemente este protocol (mes informació en floodgap.com) .