(Un)bending rectangle

Punt de vista des de l’interior d’un aljub del castell de Xàtiva on es distorsiona la perspectiva dels respiradors del sostre (antic i restaurat).