Unitat d’hiperllistes

Es tracta d’una unitat realitzada per al tractament d’alt rendiment d’alt volum de dades. S’inclou rutines per a la reserva, gestió i tractament de zones grans de memoria on emmagatzemar informació dades/programa a l’estil de LISP. A la distribució, publicada fa 15 anys a la web del projecte freepascal/lazarus s’inclou la part de lliure distribució d’ús civil d’este projecte sota llicència pròpia, on es restringeixen parts com: programació dirigida per les dades/data driven programming, compilador de llistes, punters TCP/UDP en llista, bots, etc  (consultar autor per a versions més completes).

Unitat d'hiperllistes (74 downloads)

Jose. Vaporatorius.

Continue reading “Unitat d’hiperllistes”

TFM : Fundamentos matemáticos de la radio definida por software (SDR).

Enllaç a l’apartat del repositori de la UJI on es publica part del material elaborat per al TFM de Matemàtica Computacional.

La finalitat d’aquest treball és la descripció matemàtica dels processos que intervenen en les comunicacions per ràdio traçant un paral·lelisme entre la visió clàssica analògica i la seva implementació mitjançant programari. Per aconseguir-ho, dotarem de notació amb context matemàtic tant la informació a transmetre com la manera com es fa, justificant la coherència matemàtica en les successives etapes que formen aquest tipus de comunicació. Focalitzarem la base matemàtica en el context de les funcions gairebé-periòdiques, ja que s’ajusten al tipus de senyals oscil·lants amb espectres discrets que solen utilitzar-se a la ràdio (especialment en el context digital), definint els operadors involucrats en l’emissió i recepció del missatge i fent referència a les idees que subjauen a la radiocomunicació. La visió computacional d’aquest procés s’emmarca en una implementació d’estes descripcions amb programari que aconsegueix recrear les diferents etapes que formen part d’un procés de comunicació per ràdio.

Jose. EA5IHD.