TFM : Fundamentos matemáticos de la radio definida por software (SDR).

Enllaç a l’apartat del repositori de la UJI on es publica part del material elaborat per al TFM de Matemàtica Computacional.

La finalitat d’aquest treball és la descripció matemàtica dels processos que intervenen en les comunicacions per ràdio traçant un paral·lelisme entre la visió clàssica analògica i la seva implementació mitjançant programari. Per aconseguir-ho, dotarem de notació amb context matemàtic tant la informació a transmetre com la manera com es fa, justificant la coherència matemàtica en les successives etapes que formen aquest tipus de comunicació. Focalitzarem la base matemàtica en el context de les funcions gairebé-periòdiques, ja que s’ajusten al tipus de senyals oscil·lants amb espectres discrets que solen utilitzar-se a la ràdio (especialment en el context digital), definint els operadors involucrats en l’emissió i recepció del missatge i fent referència a les idees que subjauen a la radiocomunicació. La visió computacional d’aquest procés s’emmarca en una implementació d’estes descripcions amb programari que aconsegueix recrear les diferents etapes que formen part d’un procés de comunicació per ràdio.

Jose. EA5IHD.