Recepció de SSTV des de la ISS.

Recepció de la senyal SSTV de la transmisió efectuada per la tripulació russa des de l’estació espacial internacional com a part del MAI-75 (agost 2021) .

Segons vaig saber des de l’agregador de notícies de radioafició southgatearc.org ahir i hui (7/8/2021) els cosmonautes russos de la ISS tornaven a fer una transmissió en mode PD-120 de SSTV en la freqüència usual de l’estació utilitzant el distintiu RS0ISS en la Kenwood TM D700, com a part d’un experiment per a estudiar les possibilitats d’organització de línies de comunicació terra-ISS, ús de protocols d’internet en l’estació, i entrenament de telecomunicacions en institucions d’educació superior  (MAI-75 de l’Institut d’Aviació de Moscú). Entre les tasques que envolten l’experiment està la prova de transferència d’imatges des de la ISS-RS utilitzant SSTV en la banda de radioafició al centre de recepció i procés de dades del MAI.

Per a rebre, demodular i gravar la transmissió estes senyals he utilitzat els següents programes:

  • Gpredict, per a saber l’hora de la finestra d’accès a la senyal, que ha sigut des de les 12:50 h fins les 13:00 h aproximadament).

  • GQRX, per a demodular la senyal FM rebuda del receptor SDRPlay I, centrat a la freqüència 145.800Mhz; a més es sincronitza el GQRX amb el GPredict per tal de compensar l’efecte Doppler
  • Audacity, per a emmagatzemar la senyal rebuda en format de MP3.
  • QSSTV, per a decodificar la senyal rebuda i obtindre les imatges transmeses.
  • Vokoscreen per a fer el vídeo de com he arreplegat la senyal.

He utilitzat una antena nX-50

QTH² Locator:IM98rx
Les mostres d’audio SSTV han sigut:

Per a obtindre les dues imatges cal utilitzar el programa Qsstv.

Adjunte la segona fotografia que he rebut i que correspon a la cinquena de les presumiblement 12 que s’han emès (veiem imperfeccions degudes a un QSB provinent de QRN):

<Vídeo explicatiu no disponible>
Licencia de Creative Commons
Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional.