Emetre l’àudio per xarxa (eth / wifi) per sentir-lo des d’un dispositiu portàtil.

La idea és que l’àudio que pots escoltar al PC amb Linux s’emeta també via xarxa mitjançant algun port. D’aquesta manera, fàcilment pot usar-se un mòbil o tablet com altaveu del que està sonant al PC.

1.- Per a això, primer hem d’identificar la IP de l’ordinador, mitjançant la comanda ifconfig, per exemple.

2.- Emprarem part del programa vlc (reproductor de vídeo de codi obert), concretament el reproductor de consola cvlc; i a més el programa recodificador transcode, també de codi obert. Cal assegurar-se que ambdós estan instal·lats. Caldrà doncs generar l’script sndsrv.sh de forma semblant a:

source=`pactl list | grep "Monitor Source"`
cvlc -vvv pulse://"${source##* }" --sout '#transcode{acodec=mp3,ab=64,channels=2}:standard{access=http,dst=0.0.0.0:8888/stream.mp3}'

3.- Li donem permisos d’execució i executem l’script.

4.- Accedim des de qualsevol terminal a la ip obtinguda en el pas 1, port 8888, arxiu stream.mp3.