Transmu

Una eina per a restaurar discos manualment llegint sectors i escrivint-los en un altre disc, o en una altra part del disc (ja siga flexible o dur).

Transmu és un programa per llegir sectors d’una unitat de disc (flexible o dur), bolcar en pantalla el contingut, o guardar el sector al mateix disquet (en el mateix sector o en un altre) o qualsevol cilindre o sector d’un altre disc). La idea és disposar d’una eina de restauració en la qual, per exemple, es puga recuperar un disc, del qual es disposen dues còpies, totes dues amb sectors defectuosos o degradats (però que no són mateixos) copiant de manera artesanal tots els sectors correctes de cada disc per aconseguir una restauració completa en un altre disc.

Transmu (85 downloads)