Terminal 300

Programari shell per a sistemes basats en DOS. Carpeta amb els arxius mínims (sense el RE40) per iniciar una T300: un tipus d’intèrpret d’ordres sense que sense necessitat de memòria per recarregar-se, interactua i mostra el llistat d’arxius per pantalla mitjançant el botó dret del ratolí, i els executa amb el botó esquerre.

La versió publicada -sense el RE40- pertany a les darreres versions de la línia de producció, i inclou un sistema de menús que s’activa des de l’extrem esquerre superior de la pantalla. Com a mesura de sobreexplotació, aquesta versió està compilada amb el Borland Turbo Pascal 7 original, i per tant està sotmesa als bugs de l’esmenat compilador (incloent-hi el referent a la velocitat del processador). Recordeu configurar les variables del sistema d’acord a les necessitats indicades pel programa i carregar el DOSKey.