Diversos receptors programats en GNU-Radio

En este article, s’inclou enllaços a esquemes programats en gnuradio-companion per tal de descriure distints tipus de receptors que cobreixen diversos tipus de modulació ham i comercial en les bandes de VHF i HF que vaig utilitzar per a la realització del TFM de matemàtica computacional.

Estos exemples són fàcilment modificables per tal d’incloure altres tipus de demoduladors o altres bandes, així com l’elecció d’altres fonts de senyals en quadratura diferents de l’exemple RTL.

Demodulador de banda ampla de radio comercial FM

Demodulador FM HAM en banda de 2m

Demodulador AM en Banda ciutadana

Demodulador FM en Banda ciutadana