TFM : Fundamentos matemáticos de la radio definida por software (SDR).

Enllaç a l’apartat del repositori de la UJI on es publica part del material elaborat per al TFM de Matemàtica Computacional.

La finalitat d’aquest treball és la descripció matemàtica dels processos que intervenen en les comunicacions per ràdio traçant un paral·lelisme entre la visió clàssica analògica i la seva implementació mitjançant programari.

Continue reading “TFM : Fundamentos matemáticos de la radio definida por software (SDR).”